Rasutveckling

Ansvarsområden och sammansättning

Sammankallande: Anneli Henriksson och Eva Sundqvist.

Kommittén jobbar tillsammans med alla frågor som rör nedanstående områden. Det går alldeles utmärkt att kontakta vem som helst av medarbetarna inom kommittén med frågor och synpunkter. Det kan gälla genetiska defekter man bör uppmärksamma eller avelshygieniska frågor. Frågor ang. rasstandarden och mycket annat hamnar även det under denna kommitté. Den ställer också upp och hjälper till om det har uppstått problem mellan valpköpare och uppfödare och försöker lösa dessa på bästa sätt.
Utbildningarna kan handla om genetik, rasens ursprung, exteriörbedömning, mentalitet, avelskunskap m.m.

Exteriör/Hälsa: Ulrika Axelsson  
Exteriör/Standard: Joakim Rydell 08-530 433 44
Avelsråd: Linnéa Sekobon 
0120-20107
Avelsregister & statistik Anneli Henriksson  

 

Registret har varit och är en viktig del inom AfBV. I detta kan Du hitta alla Belgare som någonsin funnits i Sverige. Dit rapporterades de meriter och eventuella defekter de olika hundarna har vilket gör detta material ovärderligt ur avelssynpunkt. Detta material kommer nu successivt att föras över i SBK:s Lathunden SQL. Lathunden är ett komplett register över alla Hundar – Kullar – Uppfödare – Tävling & Prov – Exteriör – Championhundar – Veterinärdata i Sverige.


Det som dock saknas, i Lathunden, är de eventuella defekter våra Belgare har, som inte registreras i det veterinära sjukdomsregistret. Därför är det ytterst viktigt att fortsätta att skicka in om eventuella defekter på våra Belgare för att kunna följa upp och utvärdera dessa i Lathunden. lathundenoregister@afbv.se

 


RAS gruppen
AfBVs utvärdering av RAS

AfBVs utvärdering av RAS är påbörjad. En Blogg finns för våra medlemmar, där de kan få information: www.learnify.se/Hem/blog/Show/3900100 
Vi lägger löpande upp information på denna bloggplats för att du, som medlem, ska kunna följa arbetet och komma med ”input”, glada tillrop och bra förslag.En speciell Blogg för alla uppfödare, som är medlem i AfBV, finns också. Där läggs specifika frågor ut enbart för uppfödarna. Bloggen är lösenordskyddad. Kod kommer att skickas ut till alla er.
//RAS gruppen


 

MH/MT/Korningsdiplom Henrik Marklund  
     

Hjälper till att arrangera korningar, mentaltester (MT) och mentalbeskrivningar (MH). Dessa prov är till för att vi på sikt skall lära oss mer om hur de mentala funktionerna nedärvs och därigenom i framtiden få fram allt bättre hundar. Kommittén sammanställer resultaten och gör statistik på dessa.

Utställning: Ann Magnuson
Valpförmedling  Mats Press

 


Valpkullsinformation

Vi har, inom föreningen, fastlagt vissa krav för att en kull ska få förmedlas genom oss. Kraven skall inte ses som någon sorts garanti för att valpen blir felfri, men det är ett sätt för oss att öka chanserna till snygga och trevliga, fungerande hundar utan ärftliga defekter. Inom valphänvisningskommittéen finns också en omplaceringsverksamhet, som hjälper både den som måste omplacera sin hund av någon anledning och den som letar efter en lite äldre hund.