Styrelseprotokoll

 

Pga GDPR och rekommendationer från SBK så publicerar vi inte längre protokollen på hemsidan.
De medlemmar som är intresserade av att ta del av dessa kan maila till sekreteraren och be att få dessa skickade till sig?