Stadgar

Det är Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse som godkänner stadgarna för alla rasklubbar inom SBK. Kravet för godkännande är att de följer de normalstadgar som har tagits fram.

AfBV följer självklart SBK’s normalstadgar för rasklubbar, och dessa finns att läsa på SBK’s centrala hemsida: 

SBK stadgar
Rasklubb stadgar