Anmälan FMBB

FMBB 2021 INSTÄLLT

Anmälan FMBB VM  

Ansökan skickas till sekreterare@afbv.se med alla resultat som åberopas.

Hunden måste vara registrerad på workingdog för att kunna anmälas till FMBB

Anmälan avser 2019 och 2020.

Sista anmälning 14/2-2021

 

 

 

  
 

Info FMBB

AVTAL

Allmänna bestämmelser:  

Härmed godkänner jag, och accepterar, de allmänna bestämmelserna för att representera AFBV och Sverige på FMBB VM. Godkänn i formuläret

Hunden måste ha godkända vaccinationer, inkl rabiesvaccination före avresa till mästerskapet.

Hunden skall avmaskas mot dvärgbandmask i samband med återinförsel i Sverige, enligt regler från Jordbruksverket.

Föraren måste vara medlem i AfBV och SBK och ha varit det under året som åberopas.

Alla deltagare skall arbeta för en god gemenskap och god sammanhållning i landslaget.

Alla deltagare skall medverka vid den informationsmiddag som AfBV:s FMBB ansvarig via grenansvariga kallar till. 

Den landslagsdress som AfBV:s sponsorer tillhandahåller deltagarna, skall bäras under in/utmarsch samt ev. prisutdelning. I övrigt skall den bäras i mesta möjligaste mån.

Deltagarna ska medverka vid fotografering av hela landslaget, samt i de individuella grenarna iförd de persedlar som AfBV:s sponsorer tillhandahåller.

Ingen ”egen” sponsring får framhävas på landslagsdress eller andra sponsorartiklar som AfBV:s sponsorer tillhandahåller.

Fr.o.m. att ekipaget är uttaget att representera AfBV och Sverige vid FMBB VM och ekipaget accepterat deltagande är detta bindande.

Om ett ekipage avstår från deltagande och meddelar detta för sent, dvs efter anmälningstiden gått ut mot FMBB, skall ekipaget betala anmälningsavgiften till AfBV. Vid skada/sjukdom etc. beslutar styrelsen om ev. uppskov.     

Om deltagarna bryter mot detta avtal kan det innebära att de blir avstängda från deltagande i FMBB VM framöver.