Tidningen Belgaren

Belgaren – tidningen för alla belgarägare & intresserade.

Tidningen innehåller information från Styrelsen, Områdena och de kommittéer klubben har.

Det finns även resultatsidor, grattisannonser som annonseras av uppfödare och enskilda hundägare för de hundar som uppnår olika championat eller har Korats – såsom skryt annonser. Grattisannonser då hundar fyller 10 år och avelsannonser/helsidesannonser finns också med.

Tidningen rymmer även läsarnas egna texter från olika tillställningar, resor, tävlingar etc allt i Belgarens anda!
Kåserier och annat såsom dikter och information från SKK finns också att läsa.

Julnummret brukar vara fyllt med härliga julannonser att lusläsa i mellandagarna ……

Välkommen med ditt bidrag till en meningsfull tidning som skall locka fler och fler läsare.

Annonser

OBS!!

För resultatbörsen gäller: Resultaten får inte vara äldre än två veckor före senaste (förra) manusstoppet.

ANNONSER
Annonspriser för medlemmar: (Priserna gäller från 1 januari 2011 med res. för ev. prishöjningar från tryckeriet.)
Hel sida – (2 bilder ingår i priset. Samtycke om fler bilder kommer att krävas, varvid en extra debitering/bild ev. kommer att ske) 600 kr
Halvsida 350 kr

Julnumret:
Helsida: 500 kr
Halvsida: 300 kr
(2 bilder ingår i priset. Samtycke om fler bilder kommer att krävas, varvid en extra debitering/bild ev. kommer att ske. Ingen extra rabatt för flera sidor i följd. Färgannons om 1/2 sida reserveras dem som flitigast annonserat eller på annan sätt bidragit till tidningen under året. Övriga i mån av plats.)
Hyllningar/Runa: 1/6 sida. 10 år eller mer vid födelsedag 150 kr
Belgarframgång: 1/6 sida Texten får ej vara för skrymmande 150 kr
Importannons: 1/4 sida: Import med stamtavla. 180 kr
Korningsannons: 1/4 sida: 120 kr. Korning med resultat samt domare & exteriörbeskrivningsdatum samt domare.
Kostnadsfria annonser 1/6 sida: Champion/Tjänstehund
1 bild ingår och texten får ej vara för skrymmande. Ange hundens fullständiga namn, föräldrar, uppfödare, ägare, resultat, plats och datum.

Vissa möjligheter finns för medlem att få annonsera på omslagets insidor (färgannons) för mer info samt prisbild kontakta redaktionen.

Annonspriser för icke medlemmar (ej företag):
Hel sida: 2 bilder ingår 800 kr.
Halvsida: 550 kr.
Julnumret – 2 bilder ingår. Ingen extra rabatt för fler sidor i följd. Färgannons, 1/2 sida, reserveras i första hand medlemmar. Övriga i mån av plats.
Hel sida: 700 kr
Halvsida: 500 kr

Annonspriser företag: 
Hel sida svart/vit: 1 300 kr
Halv sida svart/vit: 700 kr
Hel sida färg: 2 500 kr
Halv sida färg: 1 500 kr
Vi bokning för helt år ges rabatt om 100 kr /nummer.

Annonser betalas till AfBV’s pg-konto 600833-8. Förskottsbetalning gäller. Vid manusstopp ska betalningen vara AfBV tillhanda. Obetalda annonser publiceras inte.
För bästa resultat ta kontakt med redaktören innan du skickar, så att ni kan komma överens om vad som är bäst, digital eller snigelpost.

Belgarframgång
Endast ett resultat per annons. Uppgifter med hundens fullständiga namn, föräldrar, uppfödare, ägare, resultat, plats o datum. Både officiella och inofficiella resultat kan publiceras.

Hyllningsannons
Hund som fyller 10 år och mer hyllningsannons vid födelsedag
Hunden ska vara i livet och ha fyllt år innan manusstopp för aktuellt nummer av Belgaren. Ange hundens fullständiga namn och födelsedatum, föräldrar samt vem som gratulerar.

Dödsannons
Ange hundens fullständiga namn och födelsedatum samt namnet på dem som tar adjö.

Korningsannons
I nummer 2 varje år, korade under året som gick.
Ange hundens fullständiga namn, födelsedatum, föräldrar, ägare samt datum och arrangör för korningen (i förekommande fall uppdelat på mentaltest och exteriörbeskrivning). Dessutom betygen och poäng för mentaltesten.

Kostnadsfria annonser
Championat/Tjänstehund. Ange hundens fullständiga namn, föräldrar, uppfödare, ägare, resultat, plats och datum.

Belgaren utkommer 4 gånger per år, den utges i ca 1 000 ex Den ges ut till medlemmar, prenumeranter världen över och vi har ett utbyte mellan de nordiska ländernas rasklubb och ett antal utländska Belgar klubbar.

Prenumerera på Belgaren kostar 300:- inom Norden (ej Sverige) samt 330:- till övriga världen