Hem Bakåt Organisation Information Rasutveckling Prov Blandat

Information om valpkullsInfo                                         kontakt

Nytt
Från 20130101 är det gratis att annonsera valpkull för medlemmar.
För ej medlemmar kostar det 300kr
Information om kullen lämnas från och med parning t.o.m 4 mån. ålder
Valpen kan var kvar hos uppfödaren som kan få valphänvisningen förlängd upp till 12 mån ålder.
Ändringar i annonser skickas till web@afbv.se

Krav för hänvisning :

 • AfBV's medlemsnummer ska fyllas i på blanketten om man är medlem.
 • Icke medlem ska innan hänvisning betala 300 krtill AfBV på PG 60 08 33-8
 • Uppfödare ska ha skickat in komplett och korrekt ifylld samt undertecknad valpkullsinformationsblankett.
 • Uppfödare ska följa SKK:s grundregler samt registreringsbestämmelser och officiella hälsoprogram för rasen.
 • Uppfödare ska löpande lämna information om sin uppfödning till AfBV:s rasregister.

OBS! Vid kännedom om att en uppfödare är under utredning eller har tilldelats disciplinära åtgärder, förbehåller sig AfBV rätten att plocka bort hänvisning samt annonser från upp-födaren i AfBV:s medier.

Rasklubben rekommenderar:

 • Att bägge föräldradjuren är AD-röntgade u:a
 • Att bägge föräldradjuren är ögonundersökta u:a. Undersökningen ska ej vara äldre än 12 månader vid parningstillfället.
 • Att bägge föräldradjuren har gk karaktärsprov / gk korningens mentaldel / känd mental status(MH) med värdesiffra 1 eller 2  på skottprovet, mom.10.
 • Att bägge föräldradjuren är godkända i korningens exteriördel eller har tilldelats minst 2:a pris vid officiell utställning efter 18   månaders ålder.
 • Att inte närmare släktskapskombinationer än kusinparning eller motsvarande görs, d.v.s. inavelskoefficient ska inte vara högre än 6,2.
 • Att man som uppfödare och avelshundsägare håller sig ajour med aktuell avkommestatistik för att undvika sk. matadoravel.   Avkommelistor finns på klubbens hemsida samt kan erhållas från uppfödarkommittén.
Information till uppfödare av belgisk vallhund gällande rapportering till AfBVs rasregister!
Vad som ska rapporteras till registret:
 • Ägaruppgifter då valpar säljs glöm inte att meddela adressändringar och ägarbyten.
 • Exporterade hundar.
 • Resultat/meriter/HD,AD-röntgen/Ögonundersökning erövrade/gjorda utom Sverige.
 • Ögonundersökningsresultat gjorda i Sverige före den 1 juli 2002 undersökningar efter   detta  datum registreras centralt  och vi får dom via SKK:s hunddata.
 • Hundar som godkänts vid L-test samt godkända tjänstehundar som tjänstgör som polis-eller väktarhund.
 • Hundar som tjänstgör inom försvarsmakten, s.k stamhundar, samt deras utbildningsnivå.
 • Eventuella defekter/sjukdomar tex. tandförluster, bettfel, hängöron, kryptorchism, kroksavans osv.  Epilepsi,   krampanfall, sköldkörtelfel, hjärtfel, klåda, hältor, kejsarsnitt, livmodersoperation osv.  Hundar som uppvisar problem med   sin mentala hälsa som tex. reserverade/aggressiva mot   människor/hundar, skotträdsla, olika typer av miljörädslor osv.
 • Hundar som avlidit/avlivats och orsaken om varför tex. ålder, mentalitet, sjukdom eller annat.

Lite kom ihåg:

 1. Hämta blankett för valpkullsinfo från hemsidan.
 2. Parning
 3. Ej medlem - Betala in avgift 300:- till PG 60 08 33-8 / valpinfo
 4. Sänd till:
  valpkullsinfo@afbv.se
 5. Valparna föds, meddela hur många hanar och tikar. Hör inte uppfödaren av sig senast 14  dagar efter beräknad valpning, tas kullen bort från informationen.
 6. När valparna är 8 veckor, meddela om du fortfarande behöver vara med, annars plockas du bort automatiskt.(se punkt 7)
 7. Om du vill ha fortsatt valpkullsinformation efter 8 veckor kan förlängningar göras på en månad i taget. Meddela inför varje förlängning. Maximalt fram t.o.m. valparna uppnått 12 månaders ålder. ( Gäller valpar kvar hos uppfödaren)
Uppfödare som önskar hjälp med att fylla i valpkullsinformationsblanketten eller ta fram officiella uppgifter om avelsdjuren ombeds kontakta rasutvecklingskommittén eller registeransvarig.
Vi vill även påminna om rasklubbens möjlighet att avstänga uppfödare från valpkullinformationen under en 2-årsperiod om oriktiga uppgifter lämnas på valpkullsinformationsblanketten.

 

 

 

Valpkullar
Omplacering
Planerade kullar
Fodervärd
Blanketter
 
SKK Hunddata
SKK om uppfödning