Hem Bakåt Organisation Information Rasutveckling Prov Blandat
Info Om tävlingar & Prov ÅBB Mondioring FMBB SBM SBA Resultat

FMBB / VM

Anmäl här 
 Vid ev frågor kontakta Henrik Marklund   010-22 22 090   Resultat

Nytt uttagningssystem från 2016-01-01:     

nedan eller som PDF här

FMBB

Allmänna regler

 • Kvalperiod för samtliga grenar är från 1/1 till 31/12

 • Förutom att man måste vara medlem i AfBV och SBK så måste man ha varit medlem i AfBV
  vid tillfället man gjorde sitt kvalresultat samt under själva FMBB.

 • Styrelsen utser vilka som får deltaga vid FMBB baserat på kvalpoäng.

 • Resultatet följer ekipaget, dvs hund och förare som gjort kvalpoängen.

 • Hunden måste ha godkända vaccinationer, inkl rabiesvaccination före avresa till
  mästerskapet.

 • Alla deltagare skall medverka vid den gemensamma middag som AfBV:s FMBB ansvarig via
  grenansvariga kallar till.

 • Den landslagsdress som AfBV:s sponsorer tillhandahåller deltagarna, skall bäras under
  in/utmarsch, som alla skall medverka i, samt ev. prisutdelning. I övrigt skall den bäras i mesta
  möjligaste mån.

 • Deltagarna ska medverka vid fotografering av hela landslaget, samt i de individuella grenarna
  iförd de persedlar som AfBV:s sponsorer tillhandahåller.

 • Ingen ”egen” sponsring får framhävas på landslagsdress eller andra sponsorartiklar som
  AfBV:s sponsorer tillhandahåller.

 • Alla deltagare skall arbeta för en god gemenskap och god sammanhållning i landslaget.

 • Fr.o.m. att ekipaget är uttaget att representera AfBV och Sverige vid FMBB VM och ekipaget
  accepterat deltagande är detta bindande.

 • Om ett ekipage avstår från deltagande och meddelar detta för sent, dvs efter
  anmälningstiden gått ut mot FMBB, skall ekipaget betala anmälningsavgiften till AfBV. Vid
  skada/sjukdom etc. beslutar styrelsen om ev. uppskov.

 • Det är AfBV som slutligen avgör hur många som får deltaga.

 • Om deltagarna bryter mot detta avtal kan det innebära att de blir avstängda från deltagande
  i FMBB VM framöver.
 

AfBV Uttagning FMBB

Detta uttagningssystem ska komma att gälla under nästkommande 3år, 2016, 2017, 2018. Med reservation för SBK:s regelrevidering 2017.


LYDNAD
Max 4 ekipage
 • Bästa snitt av två resultat räknas.

 • Vid 1:a placering på SBM i Elitklass, är ekipaget garanterat plats i VM-laget under förutsättning att
  ekipaget har inbringat minst godkänt resultat 256p på SBM:et.

 • 2 platser är reserverade till klass 3, därefter finns det 1 plats reserverad i klass 2, 1 plats reserverad
  i klass 1. Finns det inga i elitklass, skickas det inte fler i de andra klassarna.
 
Resultat som krävs:
Internationell Lydnadsklass 1 krävs 2st första pris i lkl 2
Internationell Lydnadsklass 2 krävs 2st första pris lkl 3
Internationell Lydnadsklass 3 krävs 2st första pris lkl elit

MONDIORING

Max 6 ekipage

* Bästa snitt av två resultat räknas, endast godkända resultat räknas.
* Om fler än 6 ekipage har ansökt, så fylls MR 3 först, sedan MR 2 och sist MR 1, Dock är 1 plats reserverad i MR 2    och 1plats är reserverad i MR 1.
* Även ekipage med endast ett godkänt resultat kan ansöka om att få deltaga, dock tilldelas de endast en plats i    laget i mån av plats.

 
Godkända resultat:

Mondioring 1:

160p

Mondioring 2:

240p

Mondioring 3:

300p
Ekipage med två godkända resultat går alltid före ekipage med ett godkänt resultat, oavsett klass.
Om ett ekipage som är uttagen att representera AfBV i MR 1 eller MR 2 och sedan tävlar i en högre klass efter    kvalperiodens slut och innan FMBB, får de inte längre deltaga i den lägre klassen, i
enlighet med de internationella mondioringreglerna. Som tävlande för det svenska landslaget
innebär det att man förlorar sin plats i laget och reserv träder in.

IPO
Max 6 ekipage
* Bästa snitt av två resultat räknas, endast resultat över 270p räknas.
* Endast vinnare av SBM behöver bara ett resultat.
Poängsystem:
Lokalprov:
* Resultatet ska gälla från 2st olika tävlingsplatser, 2st olika domare & 2st olika figuranter.

* Vid tävling med 2-domarsystem är båda domarna förbrukade.

* Vid tävling med två figuranter är båda figuranterna förbrukade.

* Undantag: Samtliga domare & figuranter på Ipo & bruks SM, Nordiska mästerskapen, FCI och
   FMBB får återanvändas.
 
SBM
* Vid 1:a placering på SBM, är ekipaget garanterat plats i VM-laget under förutsättning att ekipaget har inbringat minst 270p på SBM:et.
* Övriga deltagares resultat (minst 270 p) från SBM multipliceras med 1,05 vid uttagningstillfället.
 
Mästerskap
* Vid pallplacering på FMBB eller FCI VM är ekipaget direkt kvalificerat till nästa års FMBB.

* Vid uppnått resultat (minst 270 p) vid FMBB, Bruks-SM, FCI-VM samt NM multipliceras poängen med 1,05 vid     uttagningstillfället.
 
Om två eller flera ekipage har lika poäng gäller följande ordning:
Den som tävlat/har högst SBM-resultat har förtur.
Den som tävlat/har högst FCI, FMBB, Bruks-SM resultat har förtur.
Finns det endast resultat från lokalprov, lottas platsen/platserna av styrelsen.
 
Wildcard: Minst ett godkänt resultat i IPO III. Styrelsen beslutar om deltagande. Observera att wildcard inte har med resten av landslaget att göra, om wildcard beviljas tävlar ekipaget för FMBB, inte Sverige och AfBV.

Agility
Högst antal deltagare: 4, samt ett lag bestående av 4 ekipage.
Det ekipage som deltar i lagtävlingen måste vara 4 av de 4 ekipage som tävlar individuellt. Truppen kan  följaktligen bestå av max 4 ekipage.
5 resultat ska lämnas, där man skall ange klass (två st alt: hopp el agility) placering, antal deltagare
Även hundar i klass 2 kan ansöka, styrelsen beslutar om deltagande beroende på antal ekipage i klass 3 samt utfyllnad av lagtävlingen.
De 5 bästa resultaten i klass 3 (2 ag-resultat, 2 hopp-resultat och 1 valbart)
Poängen räknas på följande sätt.
1:a plac 40 p + 1 p per besegrad hund
2:a plac 35 p + 1 p per besegrad hund
3:e plac 30 p + 1 p per besegrad hund
4:e plac 25 p + 1 p per besegrad hund
5:e plac 20 p + 1 p per besegrad hund
 
- Dessutom erhålls följande bonuspoäng: 1:a placering SBA: 60 p, under förutsättning att hunden är i klass 3
Wildcard: Minst ett godkänt resultat i klass 3 (hopp eller agility). Styrelsen beslutar om deltagande.
Observera att wildcard inte har med resten av landslaget att göra, om wildcard beviljas tävlar ekipaget för FMBB, inte Sverige och AfBV.

 
Canicross & Cani VTT
Anmälan görs via hemsidan, dock behöver man inte fylla i kvalresultat.
Styrelsen utser vilka som får åka. (platserna lottas) Dock begränsat antal till 2st i vardera gren.
Som tävlande i Canicross & Cani VTT ingår man i landslaget.
 

 

Resultat

Resultat FMBB IPO 2012

Fredrik Danielsson
Gaza van de Biezenhoeve 95 91 90 276
Micke Pounu
Treo 91 82 93 266
Camilla Ljungberg
Ullhedens Pharos 92 88 81 261
Emma Erlingsson Blackneck's A'Hex 79 91 88 258
Frida Götesson
Daneskjold Ofelia 93 79 82 254
Patrik Karlsson
Vandalens Kulan 73 87 86 246
 

Final FMBB IPO

Fredrik Danielsson Gaza van de Biezenhoeve Lyd Skydd total igår Total
91,5 94 276 461,5
 

Resultat FMBB 2010!

Agility

Hopp, individuellt
32. Annica Aller och Face Of Vision Z`Kovarny
Hopp, lag
13. Sverige
Agility, lag
11. Sverige

IPO

16. Laila Rasmussen och Blackneck’s A’Kosho
32. Patrik Karlsson och Vandalen's Kulan
40. Jenny Höglund och Tréon
61. Anna Möllerberg och Söholm's Amber
62. Birgitta Hedenberg och V'Rex du Champ Boulet
65. Camilla Ljungberg och Ullhedens Pharos
79. Kenneth Johansson och Lei-Anns Bosse

Mondioring

Cat 1
2. Monica Andersson och Barbak des Plaines de Thierache
Cat 2
1. Frida Wallén och Blackneck’s A’Best
Cat 3
11. Emma Svensson och Blackneck’s Xa

Lydnad

4. Anna Lindelöf och Dagny av Centaurus

 
För samtliga resultat, besök www.fmbb2010.net

 

 

 

 SBM
 SBA
SBK
SBK
SBK tävling
SBK shopen
Medlem