Hem Bakåt Organisation Information Rasutveckling Prov Blandat

Att bli medlem i AfBV

Anmäl här
Svenska Brukshundsklubben (SBK) är en specialklubb under Svenska Kennelklubben (SKK). SBK organiserar Sveriges alla lokala brukshundklubbar och rasklubbar för bruksraserna, därbland Rasklubben för Belgiska Vallhundar.
Man kan inte bli medlem i någon klubb inom SBK utan att vara, eller samtidigt bli, medlem i SBK. Den centrala avgiften betalas samtidigt med den nya medlemmens första medlemskap i rasklubb eller lokal brukshundsklubb.

Ordinarie medlem

Som ordinarie medlem betalar du en central avgift som går till förbundet och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som går till AfBV. Du kan vara ordinarie medlem i fler klubbar. Du betlar då den centrala avgiften en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

Familjemedlem

Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem, under förutsättning att ni vill vara medlemmar i samma klubb eller klubbar.

Utlandsmedlem

Är du bosatt utomlands kan du ändå vara medlem. Det fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem, men avgiften blir lite högre eftersom de administrativa kostnaderna är det.

Ungdomsmedlem

Är du mellan 7-25 år kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på de lokala brukshundklubbarna. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemskap automatiskt över till brukshundklubben. Gå in på Sveriges Hundungdoms hemsida för mer information.

Avgifter

Den centrala avgiften är f.n 380 kr per år och klubbavgiften till AfBV är 240 kr per år. Totalt 620 kr per år.
Familjemedlem betalar 110 kr per år till AfBV men ingen central avgift.
Utlandsmedlem betalar 510 kr per år centralt och klubbavgiften till AfBV är 300 kr per år. Totalt 810 kr per år. 
Det första året (ny medlem) som du är medlem betalar du medlemsavgiften + den centrala avgiften direkt till den lokala brukshundklubben eller rasklubben.
Det andra året får du en avi från SBK:s förbundskansli som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis. Tänk på att betalningen måste vara SBK till handa senast sista bankdagen i den månad, då medlemskapet går ut. Annars finns en risk för att du inte är med på distributionslistan för Belgaren och alltså riskerar att inte få den. Lämna dina personuppgifter, samt "ny medlem" om det är första året, i formuläret som sänds till AfBV. Avgiften betalar du till AfBVs pg-konto 600833-8 - medlemskortet kommer i din mailbox med SBK:s välkomstbrev om du lämnar din e-post adress.
 


 

 

 

Medlem