Hem Bakåt Organisation Information Rasutveckling Prov Blandat

Belgaren   -   tidningen för alla belgarägare & intresserade.

  belgaren@afbv.se
Allt material skickas till redaktören
Mickael Magnerholt
Harpsundsvägen 48
124 58 Bandhagen 
  belgaren@afbv.se
utom RESULTAT som ska till
Ann Magnusson
Baggensviksvägen 16  
132 36 SALTSJÖ-BOO    
08-556 605 56     
     

 
himbis@swipnet.se
Manusstopp
Nr 4-2013
10 nov
Nr 1-2014
15 jan
Nr 2-2014
10 maj
Nr 3-2014
23 aug
OBS!!
För resultatbörsen gäller:  Resultaten får inte vara äldre än två veckor före senaste (förra) manusstoppet.

ANNONSER

Annonspriser för medlemmar:
Priserna gäller från 1 januari 2011 med res. för ev. prishöjningar från tryckeriet
Hel sida
(2 bilder ingår i priset. Samtycke om fler bilder kommer att krävas, varvid en extra debitering/bild ev. kommer att ske)
600 kr 
Halvsida 350 kr
Julnumret:  
Helsida:
500 kr
Halvsida: 300 kr
(2 bilder ingår i priset. Samtycke om fler bilder kommer att krävas, varvid en extra debitering/bild ev. kommer att ske. Ingen extra rabatt för flera sidor i följd. Färgannons om 1/2 sida reserveras dem som flitigast annonserat eller på annan sätt bidragit till tidningen under året. Övriga i mån av plats.)
Hyllningar/Runa: 1/6 sida. 10 år eller mer vid födelsedag 150 kr
Belgarframgång: 1/6 sida  Texten får ej vara för skrymmande 150 kr
Importannons: 1/4 sida: Import med stamtavla. 180 kr
Korningsannons 1/4 sida:
Korning med resultat samt domare & exteriörbeskrivningsdatum samt domare.
120 kr
Kostnadsfria annonser 1/6 sida:  Champion/Tjänstehund
1 bild ingår och texten får ej vara för skrymmande. Ange hundens fullständiga namn, föräldrar, uppfödare, ägare, resultat, plats och datum.
Vissa möjligheter finns för medlem att få annonsera på omslagets insidor (färgannons) för mer info samt prisbild kontakta redaktionen.
Företag
 
Hel sida svart/vit 1300 kr
Halv sida svart/vit 700 kr
Hel sida färg 2.500 kr
Halv sida färg 1.500 kr
Vi bokning för helt år ges rabatt om 100 kr /nummer.

Annonser betalas till AfBV's pg-konto 600833-8. Förskottsbetalning gäller. Vid manus- stopp ska betalningen vara AfBV tillhanda.
Obetalda annonser publiceras inte.
För bästa resultat ta kontakt med redaktören innan du skickar, så att ni kan komma överens om vad som är bäst, digital eller snigelpost.
Belgarframgång - annons
Endast ett resultat per annons. Uppgifter med hundens fullständiga namn, föräldrar, uppfödare, ägare, resultat, plats o datum.
Både officiella o inofficiella resultat kan publiceras.
Hund som fyller 10 år och mer hyllningsannons vid Födelsedag
Hunden ska vara i livet och ha fyllt år innan manusstopp för aktuellt nummer av Belgaren. Ange hundens fullständiga namn och födelsedatum, föräldrar samt
vem som gratulerar.
Dödsannons
Ange hundens fullständiga namn och födelsedatum samt namnet på dem som tar adjö.
Korningsannons
I nummer 2 varje år, korade under året som gick.
Ange hundens fullständiga namn, födelsedatum, föräldrar, ägare samt datum och arrangör för korningen (i förekommande fall uppdelat på mentaltest och
exteriörbeskrivning). Dessutom betygen och poäng för mentaltesten.
Kostnadsfria annonser
CHAMPION / TJÄNSTEHUND. Ange hundens fullständiga namn, föräldrar, uppfödare, ägare, resultat, plats och datum.
Belgaren utkommer 4 gånger per år, den utges i ca 1 400 ex   Den ges ut till medlemmar, prenumeranter världen över och vi har ett utbyte mellan de nordiska ländernas rasklubb och ett antal utländska Belgar klubbar.

Prenumerera på Belgaren kostar
300:- inom Norden (ej Sverige) 330:- till övriga världen

Tidningen innehåller information från styrelsen, LO´na och de kommittéer klubben har.
Det finns även resultatsidor, grattisannonser för de hundar som uppnår championat och det annonseras av uppfödare och enskilda hundägare, såsom skryt annonser,  grattisannonser då hundar fyller 10 år och avelsannonser / helsidesannonser.
Julnummret brukar vara fylld med härliga julannonser att lusläsa i mellandagarna …….
Tidningen rymmer även läsarnas egna texter från olika tillställningar, resor osv allt i Belgarens anda !
Kåserier och annat såsom dikter och information från SKK finns också att läsa. Välkommen med ditt bidrag till en meningsfull tidning som skall locka fler och fler läsare.
För att bli medlem kontakta
belgaren@afbv.se